(kontumtv.vn) – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 5/2015. Tham dự có đại diện các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 5/2015
Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 5/2015

Trong tháng 4/2015, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh Kon Tum được triển khai hiệu quả. Các cơ quan báo chí đã thông tin kịp thời, đúng trọng tâm, trọng điểm các sự kiện lớn của đất nước, đặc biệt là sự kiện 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; công tác chuẩn bị và triển khai tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng.

Trong tháng 5/2015, các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương, thông tin đậm nét Đại hội Đảng bộ các huyện được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm và tập trung tuyên truyền, đăng tải ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; thông báo kết luận Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, tuyên truyền kỷ niệm 125 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các hoạt động chào mừng 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, kết quả phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai xây dựng và phát triển huyện mới Ia H’Drai, Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc, khu vực II lần thứ IX tại Kon Tum.

Tấn Thành – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *