(kontumtv.vn) – Hơn 70 tỷ đồng là tổng kinh phí được ngành Y tế tỉnh Kon Tum và các huyện, thành phố của tỉnh quản lý đầu tư trong phạm vi triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến phát triển mạng lưới y tế và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011- 2015. Trong số này, ngoài hơn 28,4 tỷ đồng được bố trí từ Chương trình  mục tiêu quốc gia Y tế, có 26,7 tỷ đồng thuộc Chương trình MTQG Dân số và Kế hoạch hoá gia đình, Chương trình MTQG Phòng, chống HIV/AIDS được bố trí gần  8,6 tỷ đồng, Chương trình MTQG về Vệ sinh an toàn thực phẩm hơn 6,7 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được quản lý sử dụng theo kế hoạch hàng năm góp phần  thực hiện các mục tiêu cơ bản trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Đến nay, 100% số xã  của tỉnh đã có bác sỹ,  tăng tỷ lệ  6 bác sĩ /1 vạn dân lên 10 bác sĩ/ 1 vạn dân, 100% thôn, làng có nhân viên y tế hoạt động, giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên từ 1,86% xuống còn 1,5%, giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên từ hơn 28% xuống 22%.

                                                                           Nghĩa Hà – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *