(kontumtv.vn) – Ngành Tư pháp tỉnh Kon Tum đã kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 – 28/82015) và 24 năm ngành Tư pháp tỉnh Kon Tum.

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp
Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp

Trong thời gian qua, ngành Tư pháp đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đến nay, toàn tỉnh có 9 phòng Tư pháp huyện, thành phố, cơ bản đáp ứng nhiệm vụ được giao; đội ngũ tư pháp xã, phường, thị trấn được quan tâm xây dựng củng cố, có hơn 100 Ban Tư pháp – Hộ tịch chuyên trách. Cán bộ tư pháp được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới. Hiện có 850 tổ hòa giải, với hơn 5.200 hòa giải viên, hàng năm thụ lý và hòa giải hàng ngàn vụ việc, góp phần gìn giữ trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

 Bên cạnh đó, công tác phổ biến pháp luật, văn bản pháp quy và quản lý hình chính được ngành rất quan tâm; các công tác công chứng, chứng thực đã được thực hiện kịp thời, đáp ứng nhu cầu cho các tổ chức, cá nhân. Công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật được ngành thường xuyên quan tâm chỉ đạo tăng cường, đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý và giải quyết vụ việc cho người dân.

                                                                   Duy Phong – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *