THU XIV

(kontumtv.vn) – Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2010 -2015, thời gian qua Tỉnh ủy, UBND tỉnh  đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo  và tổ chức triển khai quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế  và đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt tương đối khá, bình quân giai đoạn 2011- 2013 đạt trên 13%. Thu nhập bình quân đầu người  tăng từ trên 17 triệu  đồng năm 2010 lên trên 25 triệu đồng vào năm 2013. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp – xây dựng và dịch vụ, trong đó tỷ trọng các ngành phi nông nghiệp tăng từ gần 57% năm 2011 lên gần 70% năm 2013,  tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm từ trên 43% năm 2011 xuống còn dưới 32% năm 2013. Đặc biệt, qua hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh, 28/35 chỉ tiêu Đại hội đề ra có khả  năng

Một góc thành phố Kon Tum.

đạt và vượt mục tiêu trong năm 2014. Trong đó có các chỉ tiêu quan trọng như thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn, kim ngạch xuất khẩu, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ giảm nghèo hàng năm…

                                                         Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *