(kontumtv.vn) –  Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011 – 2015. Tham dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBND các huyện, thành phố.

Hội nghị tổng kết công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Kon Tum
Hội nghị tổng kết công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Kon Tum

5 năm qua, Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo đúng các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng hơn 36.200 lượt; đã thực hiện chi hỗ trợ đào tạo và thu hút đối với 337 trường hợp, với tổng số tiền hơn 6 tỷ 800 triệu đồng. Trong đó trình độ thạc sỹ và đại học người DTTS 324 trường hợp, tiến sỹ 13 trường hợp. Thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng, năng lực quản lý, điều hành và thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao, cơ bản đáp ứng yêu cầu công cuộc cải cách hành chính, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện và viên chức được đào tạo đáp ứng trình độ chuyên môn theo tiêu chuẩn quy định; trên 80% cán bộ, công chức cấp xã được đào tạo chuẩn chuyên môn theo quy định.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong giai đoạn 2016 – 2020.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *