(kontumtv.vn) – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Hữu Hải đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng, trồng rừng thay thế năm 2014 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2015.

Hội nghị triển khai công tác
Hội nghị triển khai công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng và trồng rừng

Trong năm 2014, tỉnh Kon Tum đã huy động nguồn thu vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đạt gần 243 tỉ đồng, trong đó thu tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên 212 tỉ đồng, thu tiền trồng rừng thay thế đạt trên 22 tỉ đồng và thu tiền lãi từ ngân hàng đạt trên 8,3 tỉ đồng. Tổng số tiền đã giải ngân đến hết niên độ năm 2014 đạt gần 205 tỉ đồng, bao gồm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng và tiền trồng rừng thay thế cho các chủ rừng, cộng đồng khu dân cư và hộ dân tham gia quản lý, bảo vệ rừng. Thông qua hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và quyền lợi của các bên liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân trực tiếp tham gia bảo vệ rừng, đặc biệt là hộ người đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải đã đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thời gian qua, đồng thời đề nghị xử lý nghiêm đối với các cơ sở sản xuất thủy điện không chấp hành nộp tiền dịch vụ môi trường rừng; có phương án hợp lý trong việc triển khai kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; đảm bảo việc nghiệm thu diện tích rừng cung ứng phù hợp và đúng thời gian quy định nhằm hướng đến mục tiêu trong năm 2015, tỉnh Kon Tum có tổng diện tích 363.117 ha rừng được bảo vệ từ tiền dịch vụ môi trường rừng, góp phần nâng cao hơn nữa thu nhập ổn định cho các tổ chức, cá nhân tham gia nhận trồng rừng và bảo vệ rừng.

             Tấn Thành – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *