(kontumtv.vn) – Phấn đấu tạo bước chuyển biến đột phá trong phát triển du lịch và xây dựng du lịch Kon Tum trở thành điểm đến an toàn – thân thiện – chất lượng, thành ngành kinh tế mũi nhọn, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững. Đó là mục tiêu chủ yếu được UBND tỉnh  chỉ đạo trong Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 92 và Chỉ thị số 14 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh xác định phát triển du lịch dựa trên cơ sở phát huy nội lực và đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn trong và ngoài tỉnh, khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Cùng với với quan tâm nâng cao nhận thức về phát triển du lịch, tỉnh chú trọng tiến hành đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch kết hợp với hợp tác, liên kết  phát triển du lịch. UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình  kích cầu du lịch  nội địa do Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch phát động với chủ đề “Người Việt Nam đi du lịch  Việt Nam – Mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc”.

Song song với tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu  Du lịch  sinh thái Măng Đen, Điểm Du lịch quốc gia ngã ba Đông Dương và Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Ngọc Hồi thành các điểm du lịch tiêu biểu của tỉnh để thu hút du khách, tỉnh chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế về du lịch gắn với tổ chức các chương trình quảng bá lưu động tại các thị trường trọng điểm, tiềm năng về khách du lịch, nhất là đẩy mạnh hợp tác, liên kết du lịch với các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên, duyên hải miền Trung, Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan.

                                                                         Nghĩa Hà – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *