(kontumtv.vn) – Vừa qua, Khối Mặt trận và các đoàn thể tỉnh đã ký kết giao ước thi đua năm 2014. Ông Trần Bình Trọng, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trưởng Khối thi đua chủ trì.

THIDFUA

Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối Mặt trận và các đoàn thể tỉnh

Trong năm qua, các cơ quan, đơn vị trong khối đã thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng chương trình hành động theo chức năng của từng đơn vị; kịp thời nắm bắt tâm tư, kiến nghị của từng đoàn viên, hội viên, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát. Bên cạnh đó, đã làm tốt công tác tiếp dân, tham gia hòa giải và giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở, không để vụ việc phức tạp kéo dài. Các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, kết hợp chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Song song với đó, các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào thi đua “Chung tay xây dựng nông thôn mới” được triển khai mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn và các cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa” đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm, góp phần làm tàm tốt công tác an sinh xã hội.

Tại Hội nghị, các cơ quan, đơn vị trong Khối đã tập trung thảo luận, cho ý kiến và đi đến thống nhất ký 8 nội dung cam kết thi đua mà Khối sẽ thực hiện trong năm 2014.

                                                                                        Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *