Vừa qua, tại huyện Kon Plông, Kho bạc nhà nước huyện Kon Plông, Chi cục thuế Kon Plông và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Kon Tum, phòng giao dịch Kon Plông đã ký kết phối hợp thu ngân sách nhà nước.

kk

Buổi lễ ký kết quy chế phối hợp thu ngân sách.

Theo đó các bên đã thống nhất ký hợp đồng ủy quyền thu ngân sách nhà nước. Phạm vi ủy nhiệm giao cho Phòng giao dịch Kon Plông thuộc Chi nhánh Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam thu các khoản thu ngân sách nhà nước do Chi cục thuế Kon Plông quản lý nộp tại kho bạc theo quy định. Gồm các khoản thu ngân sách nhà nước bằng chuyển khoản và tiền nộp phạt vi phạm hành chính. Theo đó, các bên thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc các bộ phận cán bộ nghiệp vụ trực tiếp và gián tiếp thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước có liên quan, đảm bảo đúng quy định của Bộ Tài chính, cũng như thỏa thuận đã ký kết giữa Kho bạc Nhà nước, Tổng Cục thuế và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam; phối hợp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ đảm bảo đúng quy trình, quy định./.

Lý Tưởng/Đài TT-TH huyện Kon Plông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *