(kontumtv.vn) – Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị liên ngành nhằm đánh giá kết quả thực hiện Luật Công đoàn năm 2012, Nghị định 191/2013 của Chính phủ về tài chính Công đoàn, đồng thời đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian đến. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố và đại diện các cấp Công đoàn.

Hội nghị LĐLĐ tỉnh Kon Tum
Hội nghị LĐLĐ tỉnh Kon Tum

Sau khi Luật Công đoàn năm 2012 có hiệu lực, Liên đoàn Lao động và các cấp Công đoàn tỉnh Kon Tum đã tổ chức 28 lớp tuyên truyền, phổ biến Luật Công đoàn năm 2012 cho 12.600 lượt người; đồng thời phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại 74 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Cùng với đó, từ năm 2012-2014, trên địa bàn tỉnh đã thành lập được 64 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 2.300 đoàn viên công đoàn. Về kết quả thực hiện trích đóng 2% kinh phí Công đoàn: Năm 2013, trên địa bàn tỉnh có 1.000 đơn vị trích đóng kinh phí Công đoàn chuyển về Liên đoàn Lao động tỉnh, đạt 58% tổng số đơn vị, với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng, đạt gần 87% tổng số tiền phải thu. Năm 2014, có 1.073 đơn vị trích đóng kinh phí Công đoàn, đạt hơn 47% tổng số đơn vị, với tổng số tiền 21,6 tỷ đồng, đạt 86% tổng số tiền phải thu.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện Luật Công đoàn năm 2012 và tài chính Công đoàn còn gặp một số hạn chế, tồn tại: Việc phát triển đoàn viên công đoàn và thành lập công đoàn cơ sở chưa đạt chỉ tiêu, nhiều người lao động chưa tự giác gia nhập tổ chức Công đoàn. Một số cơ quan, doanh nghiệp chưa tự giác trích đóng đầy đủ, kịp thời 2% kinh phí Công đoàn theo quy định.

Từ thực tế này, Hội nghị đã thống nhất đề ra giải pháp thực hiện pháp luật về Công đoàn và tài chính Công đoàn trong thời gian tới: Liên đoàn lao động tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên công đoàn giai đoạn 2013-2018. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, lựa chọn nội dung, phương thức tuyên truyền phù hợp với từng loại hình công đoàn cơ sở, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Các ngành liên quan cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các đơn vị, doanh nghiệp hiểu rõ mục đích của tài chính Công đoàn là vì quyền lợi đoàn viên, người lao động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, để triển khai nghiêm túc Luật Công đoàn năm 2012 rất cần có chính sách cụ thể, chế tài xử lý đủ mạnh và sự vào cuộc của các cấp, ngành chức năng.                                                        

                                                                             Thu Thủy – Thanh Hà 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *