(kontumtv.vn) – Thực hiện Thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước Việt Nam – Lào, ngày 30/1, tại tỉnh Kon Tum đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản hợp tác giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam – Lào giữa tỉnh Kon Tum với 2 tỉnh Attapư và Sê Kông – Lào.

Dự Lễ ký kết có ông Nguyễn Đức Tuy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Kon Tum; Bà Vắt-Sạ-Đi Khốt-Nhô-Tha, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Attapư; Ông Phon-Phết Khiu-La-Vông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Sê Kông.

Lễ ký kết giữa tỉnh Kon Tum và 2 tỉnh Atta pư, Sê Kông (Lào)
Lễ ký kết giữa tỉnh Kon Tum và 2 tỉnh Attapư, Sê Kông (Lào)

Theo Biên bản đã được 3 tỉnh thảo luận thống nhất và ký kết, trong thời gian tới 3 tỉnh sẽ tăng cường công tác phối hợp, tích cực thực hiện Kế hoạch giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước đã được hai Chính phủ ký kết và hoàn thành trước tháng 12/2016. Sau Lễ ký kết, mỗi bên chủ động tổ chức tiến hành khảo sát đơn phương, điều tra, thông kê, phân loại và lập danh sách người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới của mỗi bên theo mẫu và hoàn thành trước tháng 3/2015. Trên cơ sở đó tiếp tục triển khai các bước xác minh nhân thân; thống nhất phương án giải quyết số người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới của mỗi bên; xây dựng kế hoạch, lộ trình giao, nhận đối với những người không được phép cư trú phải trở về nước gốc theo quy định của Đề án Thỏa thuận; có phương án sắp xếp, bố trí và chính sách hỗ trợ thích hợp cho người di cư tự do khi trở về nước gốc để sớm ổn định cuộc sống, đồng thời hỗ trợ công tác tư pháp và tạo điều kiện nhanh nhất về thủ tục hành chính như quốc tịch, hộ tịch đối với những người di cư tự do đủ điều kiện và có nguyện vọng ở lại nơi cư trú; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân hai bên về Pháp luật của hai nước Việt Nam- Lào, nhằm hạn chế tình trạng người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới.

Đây là việc làm có ý nghĩa quan trọng, nhằm xây dựng và phát triển đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững, góp phần bảo vệ an ninh biên giới hai nước Việt Nam- Lào.

Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *