(kontumtv.vn) –  Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về trao đổi thông tin, hỗ trợ nghiệp vụ hành chính điện tử giữa UBND tỉnh Kon Tum và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ có sự chứng kiến của Tổng giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Phạm Việt Dũng; Phó Tổng giám đốc, Tổng biên tập Báo Điện tử Chính phủ Vi Quang Đạo; Bí thư Tỉnh ủy Hà Ban, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải và các đơn vị, sở, ngành có liên quan.

Lễ ký kết về
Lễ ký kết về trao đổi thông tin, hỗ trợ nghiệp vụ hành chính điện tử

Theo nội dung thỏa thuận hợp tác được ký kết, hai bên sẽ tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh cung cấp thông tin về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hoạt động của địa phương trên các kênh truyền thông của mỗi bên; phối hợp xây dựng các chương trình truyền thông thu hút, xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch và tiềm năng phát triển của tỉnh Kon Tum trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Hai bên phối hợp tổ chức các chương trình truyền thông đa phương tiện như đối thoại, tọa đàm, truyền hình trực tuyến để truyền thông các hoạt động của tỉnh và việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với tỉnh Kon Tum định kỳ hoặc đột xuất theo kế hoạch hợp tác cụ thể từng năm; tổ chức kết nối hệ thống thông tin điện tử của tỉnh Kon Tum vào mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ làm đầu mối; phối hợp trao đổi, hướng dẫn, đào tạo về nghiệp vụ hành chính điện tử và công nghệ thông tin, truyền thông cho cán bộ chuyên môn của tỉnh Kon Tum cùng một số nội dung khác theo kế hoạch hợp tác cụ thể. Các hoạt động này nhằm phát huy hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh Kon Tum.

Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *