(kontumtv.vn) – Nhân Ngày Dân số Việt Nam 26/12, Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Kon Tum đã phối hợp với UBND huyện Kon Plông tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia về Dân số năm 2014.

Lễ phát động
Lễ phát động hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia về DS-KHHGĐ

Trong những năm qua, mặc dù công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, song hiện vẫn còn có nhiều khó khăn, thách thức, đó là: Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm nhưng chưa thật sự bền vững; chất lượng dân số, sức khỏe sinh sản vẫn còn thấp.

Với chủ đề “Duy trì mức sinh thấp hợp lý – Vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước”, Tháng Hành động quốc gia về Dân số năm 2014 nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, từng gia đình và toàn xã hội về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác DS-KHHGĐ đối với sức khỏe, hạnh phúc của mỗi người dân, mỗi gia đình đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Đồng thời, tăng cường sự tham gia, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp ngành, các tầng lớp nhân dân đối với công tác DS-KHHGĐ.

                                                           Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *