(kontumtv.vn) – Sau 40 năm thống nhất đất nước, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Kon Tum và các tổ chức thành viên đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhiều cuộc vận động lớn của Mặt trận đã thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân, các dân tộc trong tỉnh tham gia. Qua đó góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế – xã hội tỉnh Kon Tum ngày càng phát triển.

40 năm sau ngày thống nhất đất nước, đời sống của hơn 180 hộ đồng bào Ba Na nhánh Rơ Ngao ở thôn 9, xã Đăk La, huyện Đăk Hà đã có sự chuyển biến rõ nét. Thông qua các chương trình đầu tư của Nhà nước, các cuộc vận động của Mặt trận được tổ chức sâu rộng đến từng hộ gia đình đã làm chuyển biến về nhận thức và hành động của đồng bào trong thôn. Từ chỗ sản xuất tự cung tự cấp, bà con đã chuyển sang sản xuất hàng hóa. Đến nay thôn có gần 200 ha cao su, 60 ha cà phê, 55 ha lúa nước. Hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, 100% đường liên thôn đã được bê tông hóa. Thôn chỉ còn 17 hộ nghèo, tỷ lệ hộ khá giàu ngày càng tăng; nhiều năm liền được công nhận thôn văn hóa. Có được kết quả đó chính là nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, sự đồng thuận của nhân dân và đặc biệt là vai trò quan trọng trong công tác vận động của Mặt trận  các cấp. Ông A Ring, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn 9, xã Đăk La nói: “ Mặt trận vận động nhân dân đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất. Gia đình nào chưa làm được thì các hộ làm giỏi hướng dẫn người ta làm cho biết về quy trình kỹ thuật chăm sóc cây công nghiệp, nông nghiệp. Đời sống người dân mỗi ngày mỗi đi lên hơn so với trước”.

cán bộ Mặt trận vận động, hướng dẫn người dân phát triển kinh tế
cán bộ Mặt trận vận động, hướng dẫn người dân phát triển kinh tế

Trong những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đặc biệt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Mặt trận các cấp triển khai sâu rộng ở khắp các địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có gần 73.000 hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”, đạt hơn 63%; có 497 “Khu dân cư văn hóa”, đạt hơn 58%. Từ 2009 – 2014 “Quỹ vì người nghèo” các cấp trên địa bàn tỉnh đã vận động ủng hộ được hơn 64 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng hơn 2.400 căn nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp 248 căn nhà và lồng ghép hỗ trợ làm mới 237 căn nhà theo Nghị quyết 30a và Quyết định 167 của Chính phủ… góp phần cùng với tỉnh thực hiện có hiệu quả chủ trương xóa nhà tạm cho hộ nghèo. Ông A Jar (thôn Plei Đôn, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum) ghi nhận: “ Sau giải phóng năm 1975 đến nay, qua các cuộc vận động của Mặt trận thì tôi nhận thấy có sự thay đổi rõ rệt, đời sống của nhân dân cũng thay đổi rõ rệt. Trước hết là qua cuộc vận của Mặt trận thì nhân dân đoàn kết chặt chẽ hơn, tình làng nghĩa xóm người ta cũng có sự giúp đỡ nhau nhiều hơn, làng nào cũng có nhà đại đoàn kết, hoặc nhà tình nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với người dân”.

Trong 40 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh từng bước được củng cố và phát triển lớn mạnh, ngày càng có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay. Bà Y Phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh Kon Tum cho biết: “Trong những năm qua, cùng với tỉnh Kon Tum, Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh đã xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Trong đó các tổ chức thành viên của MTTQVN các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là tham gia rất tích cực các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước mà Mặt trận và các tổ chức thành viên đã phát động”.

Với những thành tựu đã đạt được qua 40 năm xây dựng và phát triển, vị trí, vai trò của MTTQVN các cấp được khẳng định và từng bước được nâng cao trong xã hội. Đây chính là nền tảng để MTTQVN tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, tập hợp và phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng giàu mạnh.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *