(kontumtv.vn) – Trong bản Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Quán triệt tư tưởng về đại đoàn kết toàn dân tộc trong Di chúc của Người, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Kon Tum đã đẩy mạnh thực hiện các phong trào, cuộc vận động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc.

Thôn Đăk Kia, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum có 146 hộ, gần 600 nhân khẩu. Trong đó 100%  hộ đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều dân tộc cùng sinh sống, đời sống bà con còn nhiều khó khăn. Với vai trò là Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, bà Y Lưih đã thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt các chủ trưởng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo trong thôn đã giảm dần qua từng năm, cuối năm 2013 tỷ lệ hộ nghèo còn 18%, giảm 5% so với năm 2012. Tinh thần đoàn kết trong thôn ngày càng vững chắc. Bà Y Lưih nói: “ Bà con ở đây thuộc nhiều dân tộc, tôi thường đi thăm và tuyên truyền cho anh em bà con  phải đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong công việc, tăng gia sản xuất để giảm bớt hộ nghèo, để cho kinh tế ngày càng phát triển”.

DI CHUC BAC

Thấu hiểu những lời dạy của Bác, những năm qua Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, các nhân sỹ, trí thức, các dân tộc, tôn giáo… trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Vận động nhân dân nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức độc lập dân tộc, tinh thần tự lực, tự cường xây dựng quê hương đất nước, xem đó là những yếu tố quan trọng để củng cố và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông Trần Bình Trọng, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Kon Tum cho biết: “Thực hiện theo di huấn của Người để lại, Mặt trận làm mấy việc, thứ nhất là tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để dân hiểu, dân biết và dân tin. Mặt trận đã triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước, nhiều cuộc vận động, kể cả cuộc vận động ngày vì người nghèo, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống, tất cả mọi việc đó đều tập trung cho lợi ích của dân”.

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, quy tụ và phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thu hút sự quan tâm và tham gia thực hiện hiệu quả của các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân… Đến nay, toàn tỉnh đã có 842/847 khu dân cư đã xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; 847 khu dân cư có tổ hòa giải, cơ bản các vụ việc mâu thuẫn nội bộ được giải quyết tại cộng đồng dân cư… Bên cạnh đó, thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, khối đại đoàn kết tiếp tục được tăng cường và phát huy hiệu quả, công tác quyên góp, xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, chương trình an sinh xã hội được các tầng lớp nhân dân quan tâm ủng hộ. Ông Đỗ Thanh Cư, Bí Thư Chi bộ tổ 4, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum nói: “Tổ dân phố chúng tôi luôn đoàn kết, thống nhất, xây dựng tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Con em các dân tộc trong tổ không vi phạm các tệ nạn xã hội cũng như là vi phạm pháp luật, xây dựng được khu dân cư văn hóa ngày càng khang trang sạch đẹp, đời sống kinh tế của nhân dân từng bước được nâng lên”.

Ðể thực hiện những điều căn dặn của Bác trong Di chúc, trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục đa dạng các hình thức tập hợp, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ðảng bộ tỉnh. Ðồng thời tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội, tạo lòng tin của nhân dân đối với Ðảng và Nhà nước, tiếp tục xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc.

Ngoc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *