(kontumtv.vn) – Thực hiện chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện chủ trương của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới.

Cán bộ Mặt trận cơ sở
Cán bộ Mặt trận cơ sở

Đến nay, Mặt trận Tổ quốc của 81 xã trên địa bàn tỉnh đã đăng ký tham gia hưởng ứng, thường xuyên lồng ghép triển khai thực hiện 12/19 tiêu chí Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới, với 42 tiêu chí của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đến các địa bàn dân cư. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” các khu dân cư đã động viên nhân dân đóng góp với tổng số tiền hàng năm trên 100 tỷ đồng và trên 19.000 ngày công lao động để sửa chữa, nâng cấp, tự làm mới nhiều tuyến đường bê tông nông thôn và tham gia cùng Nhà nước làm hàng trăm km đường liên xã; xây dựng khu vui chơi văn hóa, thể thao, làm cổng chào, nhà rông văn hóa cộng đồng và nhiều công trình phúc lợi khác…

Với sự nỗ lực của Mặt trận Tổ quốc các cấp, đã góp phần đáng kể nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân, làm thay đổi cơ bản diện mạo ở khu vực nông thôn. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 12 xã đạt từ 10 đến 17 tiêu chí; 26 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí; 45 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Ngọc Chí – Đức Thắng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *