(kontumtv.vn) – Tháng 12 năm 2013, tổng mức hàng hoá bán lẻ, doanh thu dịch vụ trên địa bàn  tỉnh  ước đạt  hơn 790 tỷ đồng- tăng 4,4% so với tháng 11. Tính chung cả năm, tổng mức hàng hoá bán lẻ, doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh  đạt hơn 8.418 tỷ đồng- tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt khoảng 3 % kế hoạch năm.

Trong đó, tổng mức bán lẻ, doanh thu dịch vụ  của  ngành thương nghiệp  đạt gần 6.900 tỷ  đồng- chiếm 82 %  và tăng trên  33 % so với cùng kỳ năm trước.  Ngoại trừ  yếu tố chỉ số tăng giá, thực tế tổng mức bán lẻ, doanh thu dịch vụ tăng khá cao  trong năm 2013 cũng được tác động từ các yếu tố khác như số lượng doanh nghiệp ngoài Nhà nước và các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ cá thể trên địa bàn tỉnh tăng trưởng khá; Một số doanh nghiệp đã mở rộng quy mô hoạt động  theo hướng đa ngành nghề; Nhiều doanh nghiệp kinh doanh thương mại  tăng cường triển khai các chương trình khuyến mại, kích thích tiêu dùng… Trong tổng mức hàng hóa bán lẻ, doanh thu dịch vụ năm 2013 tại địa bàn tỉnh, thành phần kinh tế cá thể chiếm 68,5%, thành phần kinh tế tư nhân chiếm gần 10%, còn lại là  của thành phần kinh tế  nhà nước.

                                                                                 Nghĩa Hà – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *