(kontumtv.vn) – Triển khai kế hoạch hoạt động năm 2014, đến nay Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tu Mơ Rông đã cho vay và quản lý tín dụng đạt tổng dư nợ trên 93 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tập trung theo chương trình cho  vay hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao nhất, đạt hơn 63 tỷ đồng với trên 2.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được vay vốn đầu tư trồng trọt, chăn nuôi.

Cùng với nguồn vốn  này, kế hoạch phân bổ vốn chương trình cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn và chương trình cho vay đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số khu vực đặc biệt khó khăn theo chỉ đạo của Chính phủ  được đảm bảo thực hiện cũng góp phần bổ sung thêm vốn ưu đãi giúp bà con phát triển sản xuất, phấn đấu giảm nghèo.

NHCS TMR

Vay vốn tại Ngân hàng CSXH huyện Tu Mơ Rông

Song song với giải ngân nguồn vốn theo quy định, 3 tháng đầu năm nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã tăng cường công tác thu hồi nợ, nhất là thu hồi nợ tồn đọng theo Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng CSXH nên đã giảm tỷ lệ nợ quá hạn xuống dưới 1%, thấp hơn  tỷ lệ nợ quá hạn chung của  hệ thống Ngân hàng CSXH tỉnh.

                                                                                     Nghĩa Hà – Thanh Hà 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *