(kontumtv.vn) – Thời gian qua, với sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh và những nỗ lực của các ban, ngành và đặc biệt là Sở Ngoại vụ, công tác đối ngoại của tỉnh Kon Tum đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của tỉnh. Nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Ngoại giao Việt Nam, phóng viên Đài PT – TH tỉnh đã có cuộc trao đổi với ông Võ Anh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh.

PV: Thưa ông, với những nỗ lực của Sở Ngoại vụ trong thời gian qua, công tác đối ngoại của tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật như thế nào?

Ông Võ Anh Tuấn: Trong thời gian qua công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh và có bước phát triển vượt bậc. Sở Ngoại vụ đã chủ động phối hợp với các ngành, các địa phương tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các đoàn cán bộ cao cấp sang thăm, làm việc với các tỉnh Nam Lào, các tỉnh Đông Bắc Campuchia, cũng như đón đoàn cán bộ cao cấp của các tỉnh bạn sang thăm làm việc tại tỉnh Kon Tum. Thông qua công tác tổ chức đoàn ra, đoàn vào và đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh đó thì kết hợp quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Kon Tum đến bạn bè quốc tế, đồng thời với sự hợp tác đan xen, nhiều cấp, nhiều ngành đã tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, giải quyết các vấn đề phát sinh kịp thời, hiệu quả. Ngoài ra, hợp tác về y tế, về giáo dục, cũng như bảo vệ đường biên cột mốc, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị cùng phát triển cũng đạt được những thành tựu nhất định. Bên cạnh việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác với Lào, Campuchia, Sở Ngoại vụ đã chủ động tham mưu UBND tỉnh tiếp xúc, trao đổi, xúc tiến việc mở rộng hợp tác với các địa phương của Pháp, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Tiếp xúc với các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để kết nối, kêu gọi hợp tác đầu tư cho tỉnh.

Ông Võ Anh Tuấn trả lời phỏng vấn của PV
Ông Võ Anh Tuấn trả lời phỏng vấn của PV

PV: Bên cạnh những kết quả đạt được thì còn những hạn chế nào mà ngành Ngoại vụ cần khắc phục để làm tốt hơn nữa công tác đối ngoại trong thời tới, thưa ông?

Ông Võ Anh Tuấn: Những hạn chế mà ngành Ngoại vụ cần khắc phục để làm tốt hơn nữa công tác đối ngoại trong thời gian tới, thứ nhất là việc mở, nâng cấp các cặp cửa khẩu biên giới với Lào, Campuchia vì những lý do khách quan còn chậm tiến độ, ảnh hưởng đến hoạt động giao thương giữa các bên. Thứ hai là việc xúc tiến, vận động kêu gọi hợp tác đầu tư, viện trợ của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài còn hạn chế. Thứ ba là công tác phối hợp ban hành tập san đối ngoại địa phương để quảng bá hình ảnh của tỉnh Kon Tum đến bạn bè quốc tế chưa triển khai kịp thời.

PV: Đất nước đang hội nhập và phát triển, vậy ông cho biết những phương hướng, nhiệm vụ chính trong thời gian tới để thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại?

Ông Võ Anh Tuấn: Trong thời gian tới, Sở Ngoại vụ sẽ tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Một là tiếp tục tăng cường quan hệ đối ngoại với các tỉnh của Lào, Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc; xúc tiến việc mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với địa phương của Pháp, Úc, Nhật Bản.. Tham mưu UBND tỉnh đôn đốc các ngành, địa phương triển khai có hiệu quả các cam kết, thỏa thuận, dự án hợp tác quốc tế đã ký kết với các bạn. Duy trì và phối hợp với các tỉnh giáp biên của Lào, Campuchia trong công tác bảo vệ an ninh biên giới; hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc theo kế hoạch đề ra; triển khai mở, nâng cấp các cặp cửa khẩu tuyến biên giới Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia. Hai là tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Đảng và công tác đối ngoại nhân dân, làm tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài, thu hút các cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài hoạt động trên tất cả lĩnh vực về đóng góp cho địa phương. Ba là tập trung đẩy mạnh hội nhập quốc tế phục vụ phát triển bền vững, thực hiện có hiệu quả Đề án Hội nhập quốc tế của tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, chú trọng và tăng cường tiếp xúc, gặp gỡ với các cơ quan đại diện nước ngoài, các tổ chức quốc tế nhằm giới thiệu đối tác, kết nối, thu hút đầu tư nước ngoài, tranh thủ các nguồn lực về vốn, công nghệ, kỹ năng quản lý… phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, để cùng cả nước phát triển nền kinh tế số, công nghệ cao, thông minh trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0.

PV: Vâng, cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi này.

Ngọc Chí – Công Luận

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *