kontumtyv.vn) – Cùng với sự phát triển của các cơ quan báo chí trong tỉnh, những năm qua, đội ngũ cán bộ, phóng viên, hội viên nhà báo trên địa bàn tỉnh đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt và có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền. Trước tình hình đổi mới và hội nhập hiện nay, việc nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo càng là vấn đề quan tâm của các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo và các nhà báo trong tỉnh.

Với tinh thần trách nhiệm, lao động miệt mài, những năm qua, đội ngũ cán bộ, nhà báo tỉnh Kon Tum, từ các cơ quan báo chí của Trung ương đến địa phương đã có nhiều đóng góp tích cực, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; kịp thời phát hiện, biểu dương những điển hình tiên tiến, phản ánh trung thực những vấn đề còn bất cập, hạn chế, tiêu cực trong các lĩnh vực đời sống, góp phần cổ vũ các phong trào thi đua, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại hạn chế trong việc triển khai các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Ông Nguyễn Huỳnh, Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh ghi nhận: “Trong thời gian vừa qua, báo chí của tỉnh ta tôi thấy có những bước tiến bộ so với trước, cả về thời lượng, số lượng cũng như là chất lượng và nhất là chất lượng. Báo chí đã nêu được, phản ảnh được những  vấn đề cơ bản, nóng hổi của tỉnh trên cả vấn đề kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và vấn đề an sinh xã hội, phản ảnh được không những tiếng nói của Đảng mà còn  tâm tư, nguyện vọng của nhân dân”.

Phóng viên Đài PT-TH Kon Tum tác nghiệp
Phóng viên Đài PT-TH Kon Tum tác nghiệp

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Kon Tum có trên 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí của tỉnh và của Trung ương thường trú tại tỉnh. Hầu hết các hội viên, nhà báo đều phát huy tinh thần trách nhiệm, luôn sâu sát cơ sở, thông tin, phản ảnh kịp thời các sự việc trong tỉnh, những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để lãnh đạo tỉnh nắm bắt và có những quyết sách đúng đắn, sát thực tế. Nhà báo Nguyễn Văn Long, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đánh giá: “Trong thời gian qua, đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã ý thức được nhiệm vụ chính trị của mình, có trách nhiệm đối với xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo và chưa có trường hợp nào vi phạm đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Đồng thời thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đó là điều đáng quý đối với đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh Kon Tum”.

Bên cạnh những đóng góp, những kết quả đã đạt được, công tác tuyên truyền trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế. Theo đánh giá tại các hội nghị giao ban báo chí trong tỉnh, việc phản ánh các vấn đề của một số ít nhà báo, nhất là đội ngũ cộng tác viên các báo điện tử còn thiếu trung thực, cập nhật thông tin chưa kịp thời, còn để xảy ra những sai sót. Số lượng tác phẩm báo chí về những vấn đề bức xúc, tiêu cực của xã hội còn ít.

Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, trước thực trạng nhiều luồng thông tin trái chiều đang song hành, tình trạng cạnh tranh thông tin, việc nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nhà báo luôn là vấn đề thời sự được các cơ quan báo chí, quản lý báo chí, các cấp Hội Nhà báo trong tỉnh quan tâm. “Nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức của người làm báo là vấn đề không mới nhưng cũng sẽ là chuyện không bao giờ cũ. Bởi vì đây chính là mục tiêu, là hành trang, là cái đích đến, mà từ người làm công tác lãnh đạo trong các cơ quan báo chí, cho đến đội ngũ làm công tác quản lý từ cấp phòng như chúng tôi và đội ngũ biên tập viên, phóng viên đều phải hướng đến và buộc mỗi nhà báo phải luôn luôn trao dồi mình để làm sao nâng cao được trách nhiệm, nghĩa vụ và đạo đức. Đó là 3 vấn đề cốt lõi, quan trọng của mỗi người làm báo”. Nhà báo Nguyễn Thị Liễu Hạnh, Trưởng Phòng Phóng viên Văn hóa – Xã hội, Báo Kon Tum chia sẻ.

“Một trong những nhiệm vụ của Hội đó là giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên. Đây là một trong những vấn đề trọng tâm trong công tác Hội hàng năm và chúng tôi đều đôn đốc, nhắc nhở đối với các chi hội và toàn thể hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ này. Thứ hai nữa là thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi nhà báo ở từng cơ quan, thì Hội phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các cơ quan báo chí, các cơ quan tham gia hoạt động báo chí để nhắc nhở hội viên, nhà báo thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của mình”. Nhà báo nguyễn Văn Long nhấn mạnh.

Đây cũng là vấn đề các nhà báo quan tâm, rèn luyện để không ngừng nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ, đạo đức  nghề nghiệp, ngày càng đóng góp nhiều hơn cho công tác tuyên truyền và sự phát triển của báo chí. Nhà báo Võ  Tấn Thành ở Đài PT- TH Kon Tum chia sẻ: “Với vai trò, trách nhiệm của người làm báo,  tôi luôn xác định là tác phẩm báo chí đảm bảo tính chính xác, trung thực và khách quan. Để thực hiện được điều đó tôi luôn luôn lắng nghe tâm tư, ý kiến, nguyện vọng của người dân. Đồng thời là phải xác thực vấn đề đó theo hướng đa chiều để có cái nhìn nhận chính xác, để đem đến những thông tin chính xác đến người dân và cùng với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề đó sao cho kịp thời”.

 “Nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là thông điệp mà Hội Nhà báo Việt Nam đã đưa ra tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội năm 2014.  Đây cũng chính là nhiệm vụ trọng tâm mà các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo và mỗi nhà báo trong tỉnh hướng đến để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực sự là những chiến sĩ xung kích, tiên phong trên mặt trận văn hóa – tư tưởng.

Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *