(kontumtv.vn) – Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải chủ trì Hội nghị.

Hội nghị Ngân hàng CSXH tỉnh Kon Tum
Hội nghị Ngân hàng CSXH tỉnh Kon Tum

Trong 6 tháng đầu năm, tổng dư nợ cho vay của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đạt hơn 1.560 tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch; tỷ lệ tăng trưởng đạt 8, 3%; nợ quá hạn hơn 9,6 tỷ đồng. Doanh số cho vay tăng 43 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Qua đó, đã tạo điều kiện cho trên 12.000 hộ vay vốn, trong đó cho vay hộ nghèo 79 tỷ đồng, cho vay vốn nước sạch – vệ sinh môi trường nông thôn 38 tỷ đồng, cho vay vốn hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 79 tỷ đồng. Các chương trình tín dụng chính sách xã hội triển khai có hiệu quả đã góp phần tích cực vào Chương trình MTQQG về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nguyễn Hữu Hải chỉ đạo Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH các cấp tiếp tục phối hợp với các ngành, các đoàn thể nhận ủy thác thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2015, gắn với việc củng cố nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn, đảm bảo nguồn vốn để 100% hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu đủ điều kiện vay vốn, được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách để phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, ổn định, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến các chính sách tín dụng ưu đãi, các chính sách mới để nhân dân nắm bắt vay vốn, giải quyết việc làm và các vấn đề an sinh xã hội. Tổ chức lồng ghép các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, hướng dẫn giúp hộ vay vốn sử dụng có hiệu quả.

                                                                                      Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *