Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đăk Hà đã tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại thôn Đăk Phía, xã Ngọc Réo.

dk

Thôn Đăk Phía, xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà quyết tâm xây dựng thôn văn hóa.

Những năm qua, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, hầu hết người dân trong thôn đều đã thay đổi phương thức sản xuất lạc hậu, sử dụng giống mới, chế phẩm sinh học vào sản xuất. Nhờ đó đã nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đời sống dần ổn định. Tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn thôn hơn 144ha với các loại cây trồng lúa 2 vụ, cao su, cà phê, bời lời và mỳ. 100% trẻ trong độ tuổi được đến trường. Trong năm đã có 9 hộ thoát nghèo. Tổng số hộ gia đình văn hóa toàn thôn là 34 hộ, chiếm hơn 42%. Nhiều tập thể, gia đình và cá nhân được biểu dương, khen thưởng trong việc thực hiện cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước năm 2013.

Với quyết tâm phấn đấu xây dựng thôn văn hóa, trong năm 2014, cán bộ và nhân dân thôn Đăk Phía xác định mục tiêu: nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên 8 triệu đồng/người/năm; 100% hộ gia đình xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, đảm bảo môi trường xanh – sạch – đẹp; 100% hộ gia đình không vi phạm các tệ nạn xã hội; phấn đấu chi bộ và các đoàn thể đạt trong sạch vững mạnh, không có đoàn thể yếu kém. Tích cực tham gia chung tay xây dựng Nông thôn mới.

Thu Hương – Quang Mạnh/Đài TT – TH Đăk Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *