(kontumtv.vn) – Những năm qua, song song với tham gia các phong trào thi đua yêu nước, gương mẫu sản xuất, xóa đói giảm nghèo và hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, người cao tuổi tỉnh Kon Tum còn tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Phát huy vai trò “Tuổi cao gương sáng”, những năm qua, hội viên Hội Người cao tuổi phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở; thường xuyên tuyên truyền, vận động con cháu, các hộ gia đình chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp lụât của Nhà nước, quy ước của khu dân cư. Đặc biệt, người cao tuổi đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 7, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ông Lưu Văn Sanh, Bí thư Đảng ủy phường Thống Nhất cho biết: “Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 7, nhiệm kỳ 2015 – 2020 thì Hội Người cao tuổi, các hội viên tham gia góp ý báo cáo chính trị. Trong quá trình lãnh đạo, Đảng ủy, chính quyền địa phương luôn lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp xác đáng của các cụ trong vấn đề nhiệm vụ của địa phương”.

Người cao tuổi
Người cao tuổi vận động thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư

Tỉnh Kon Tum hiện có hơn 27.000 hội viên Hội Người cao tuổi, sinh hoạt ở 845 chi hội thôn (làng), tổ dân phố. Những năm qua,  các cấp Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động hội viên phát huy vai trò người cao tuổi, bằng kinh nghiệm và uy tín, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở. Ông Nguyễn Huỳnh, Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Kon Tum nói: “Người cao tuổi tham gia xây dựng hệ thống chính trị là 1 trong 5 nhiệm vụ của người cao tuổi. Muốn làm được cái này, chúng tôi đã triển khai từ tỉnh đến huyện, đến cơ sở và đến cả khu dân cư, từ các hội đến các chi hội, tổ hội, Trong nhiệm vụ của người cao tuổi thì có nhiệm vụ là tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và các tổ chức xã hội”.

Bằng uy tín của mình, người cao tuổi đã tham gia các tổ hòa giải, tổ an ninh nhân dân, thanh tra nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, trực tiếp hòa giải các bất hòa trong khu dân cư, phản ánh kịp thời những ý kiến, nguyện vọng của nhân dân với Đảng, chính quyền. Nhiều cụ, bằng sự hiểu biết của mình, tâm huyết tham gia ý kiến vào các vấn đề xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở; tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo của các cấp ủy Đảng, góp phần tổ chức thành công đại hội Đảng bộ cấp cơ sở. Bên cạnh đó, các cụ còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 2.000 cụ tham gia công tác Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể ở cơ sở.

Đóng góp tích cực của người cao tuổi trên địa bàn tỉnh thời gian qua được Đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân trong tỉnh ghi nhận, đánh giá cao, góp phần quan trọng xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể ngày càng vững mạnh.

     Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *