(kontumtv.vn) – Hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện 18 chữ vàng do Ban Chấp hành TW Đảng tặng Người cao tuổi “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, những năm qua, người cao tuổi thành phố Kon Tum luôn nêu gương sáng trong các phong trào thi đua, nhiệt tình tham gia các phong trào giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, thể hiện vai trò tích cực trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở các khu dân cư.

Hội người cao tuổi xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum là một trong những đơn vị đi đầu trong việc đóng góp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Phát huy vai trò “Tuổi cao gương sáng” các cụ đã tuyên truyền, vận động các con cháu trong gia đình và bà con trong xóm tham gia hiến đất, đóng góp công sức trong việc xây dựng nông thôn mới, bản thân các cụ luôn là người đi đầu trong các phong trào trên địa bàn xã, góp phần cùng với xã hoàn thành 14/19  tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Ông Ngô Bông (hội viên Hội Người cao tuổi xã Đoàn Kết) nói: “ Về chủ trương của Nhà nước xây dựng nông thôn mới, tôi là người cao tuổi, với tuổi già sức yếu không thể tham gia bằng sức lực được, nhưng với tinh thần động viên con cháu, xóm làng, bà con ra sức để thực hiện hoàn thành những con đường đi cho nó sạch đẹp.  Người nào có đất thì hiến đất, người nào sức thì hiến công cũng để cùng xây dựng nông thôn sạch đẹp”.

Người cao tuổi tham gia xây dựng nông thôn mới
Người cao tuổi tham gia xây dựng NTM

Ông Phạm Việt Hải – Bí thư Đảng ủy xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum cho biết: “ Hội Người cao tuổi đi đầu trong việc tuyên truyền, vận động con cháu  tham gia các hoạt động về xây dựng nông thôn mới, chẳng hạn như mở đường, rồi góp công, góp tiền, vận động về hiến đất để tổ chức xây dựng các tuyến đường, đảm bảo theo đúng lộ trình của xã”.

Thành phố Kon Tum có hơn 8.000 hội viên, sinh hoạt ở 21 Hội Người cao tuổi cơ sở. Với phương châm hướng về cơ sở, lấy địa bàn dân cư làm trọng tâm hoạt động, hoạt động của Hội Người cao tuổi các cấp trên địa bàn thành phố đã từng bước đi vào chiều sâu, các phong trào thi đua được đẩy mạnh và thực hiện tốt ngay từ cơ sở. Nổi bật là phong trào Người cao tuổi nêu gương sáng trong lĩnh vực tuyên truyền vận động, động viên con cháu tích cực lao động sản xuất; đoàn kết chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới; xóa đói, giảm nghèo. Đến nay có hơn 2.800 hộ người cao tuổi là hộ khá, giàu, góp phần xây dựng địa phương vững mạnh về kinh tế.

Phát huy uy tín của lớp người cao tuổi, nhiều người cao tuổi đã tham gia tổ hòa giải ở 180 khu dân cư trên địa bàn thành phố, đây là lực lượng nòng cốt có tiếng nói uy tín, trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động nhân dân và người cao tuổi thực hiện mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, hương ước, quy ước ở khu dân cư. Ngoài ra, các cấp Hội Người cao tuổi còn tham gia triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng gia đình văn hóa, làng, xã văn hóa. Ông Huỳnh Đăng Hải, Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố Kon Tum ghi nhận: “ Trong xây dựng nông thôn mới, người cao tuổi có sự phối hợp, hiến kế, hiến công, hiến sức và vận động con cháu thực hiện 19 tiêu chí mà Thủ tướng Chính phủ đã đề ra, cụ thể như ở Đoàn Kết, Ia Chim, Hòa Bình. Trong thực hiện xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, có nhiều cụ làm ăn cùng con cháu có hiệu quả, hằng năm có thu nhập hàng trăm triệu đồng, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, xóa đói giảm nghèo cũng như xây dựng khu dân cư văn hóa”.

Phong trào “Tuổi cao gương sáng” của Hội Người cao tuổi thành phố Kon Tum đã phát huy vị trí, vai trò của người cao tuổi, ngày càng được cấp ủy Đảng, chính quyền đánh giá cao và là một trong những chỗ dựa tin cậy của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an Ninh tại địa phương.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *