Thu hoạch
Thu hoạch lúa

(kontumtv.vn) – Tính đến nay, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm của tỉnh Kon Tum ước đạt trên 70.700 ha, bằng 99% so với năm 2013. Trong khi diện tích sắn, ngô giảm  thì diện tích lúa vẫn tăng 1,5%, mía tăng 1,7%. Điều kiện thời tiết thuận lợi, nhiều diện tích được bà con sử dụng giống mới nên năng suất lúa tăng đáng kể. Hầu hết các vùng chuyên canh cây lúa ở xã Đăk La, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà; xã Đoàn kết, Đăk Cấm, thành phố Kon Tum, năng suất  đều đạt 7- 8 tấn/ha. Cá biệt, những hộ đầu tư thâm canh tốt, năng suất đạt 10 tấn/ha.

                                                                                                          Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *