Nuôi ca lồng thí điểm ở xã Đak Nên
Nuôi cá lồng thí điểm ở xã Đăk Nên, Kon Plông

(kontumtv.vn) – Nhằm định hướng cho người dân sống ven lòng hồ Thủy điện Đăk Đring phát triển chăn nuôi thủy sản, Trung tâm Khuyến ngư tỉnh đã phối hợp với huyện Kon Plông triển khai thí điểm mô hình nuôi cá lồng tại địa bàn xã Đăk Nên. Theo đó, Trung tâm Khuyến Ngư tỉnh hỗ trợ tập huấn kỹ thuật cho bà con nông dân, đồng thời hỗ trợ hơn 10.000 con giống cá rô phi, diêu hồng và thức ăn cho cá. Huyện hỗ trợ kinh phí làm 1 bè 4 lồng với diện tích gần 50 mcho 4 hộ dân tham gia nuôi cá lồng thí điểm. Đầu tháng 6 vừa qua, cá giống đã được thả xuống lồng, dự kiến sau 6 tháng  sẽ đánh giá mô hình.

Mô hình phát triển nuôi cá lồng bè trên lòng hồ thủy điện  thành công sẽ mở ra  một hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp, chăn nuôi thủy sản trên địa bàn huyện Kon Plông.

                                                                 Thanh Tùng – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *