(kontumtv.vn) – Sáng  17/2, tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đã diễn ra Lễ ký cam kết đảm bảo chất lượng giữa Ban Giám hiệu Phân hiệu với 10 khoa, phòng, tổ chuyên môn trực thuộc.

Trên cơ sở đảm bảo chất lượng, 10 khoa, phòng, tổ chuyên môn Phân hiệu  Đại học Đã Nẵng tại Kon Tum đã xây dựng  kế hoạch phù hợp nhằm triển khai các hoạt động để đảm bảo nội dung giảng dạy và tính khách quan trong đánh giá kết quả học tập. Ngoài ra, các khoa, phòng, tổ chuyên môn của Phân hiệu  còn chú trọng xây dựng  kế hoạch trên các lĩnh vực như: Bồi dưỡng nguồn nhân lực, công tác hành chính tổng hợp, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chương trình đào tạo, công tác  thi đua khen thưởng, thực hiện kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và kiểm định chất lượng đào tạo . . . Trên cơ sở các nội dung cam kết, đại diện Ban giám hiệu Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đã tiến hành ký cam kết đảm bảo chất lượng với 10 khoa, phòng, tổ chuyên môn trực thuộc.

 

                                                                           Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *