(kontumtv.vn) – Tỉnh Kon Tum hiện có 102 trạm y tế xã, phường, thị trấn, với 510 giường bệnh. Mạng lưới y tế cơ sở được quan tâm đầu tư đã phục tốt cho công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đã đạt được những kết quả nhất định trong một số lĩnh vực.

Các trạm y tế xã phường được quan tâm đầu tư
Các trạm y tế xã phường được quan tâm đầu tư, xây dựng

Cụ thể, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ hàng năm ở mức cao, như năm 2015 trên 96%, năm 2017 đạt gần 98%; đã thanh toán bệnh bại liệt từ năm 2005, loại trừ bệnh phong quy mô cấp tỉnh từ năm 2015, tỷ suất mắc các bệnh truyền nhiễm gây dịch trên 1.000 dân giảm từ trên 72‰ năm 2015 xuống còn 60‰ năm 2017. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại tuyến cơ sở được chú trọng, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm từ trên 23% năm 2015 xuống còn trên 22% năm 2017; tỷ lệ phụ nữ có thai được quản lý thai đạt trên 97%. Tốc độ gia tăng dân số ngày càng giảm, năm 2015 là 14,24‰ đến năm 2017 giảm còn 14,2‰…

Mạng lưới y tế cơ sở được đầu tư và đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân đã góp phần cùng với các địa phương thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *