dak ha

(kontumtv.vn) – Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn huyện Đăk Hà được triển khai sâu rộng, các thiết chế văn hoá từng bước được đầu tư, xây dựng đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần ngày càng cao của người dân. Đến nay, huyện đã khôi phục 59/62 nhà rông truyền thống ở các làng đồng bào DTTS, lưu truyền, tôn giữ 74 bộ cồng chiêng truyền thống. Trên địa bàn huyện hiện nay có 77 nghệ nhân  biết sử dụng các loại nhạc cụ dân tộc, 40 nghệ nhân diễn xướng các  điệu hát dân ca cổ truyền, 03 nghệ nhân chỉnh sửa chiêng. Mỗi làng có 01 đội múa xoang…

Các hoạt động thông tin – tuyên truyền được huyện tập trung chỉ đạo hướng mạnh về cơ sở, đến các xã vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay, toàn huyện có 51 khu dân c­ư đạt danh hiệu “ Làng văn hoá”, “Tổ dân phố văn hóa”, gần 10.000 hộ được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá” chiếm 63,5% số hộ toàn huyện.

CTV Quang Mạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *