(kontumtv.vn) – Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Giảm nghèo bền vững, trong những năm qua, tỉnh Kon Tum đã quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất và dân sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế và nâng cao đời sống.

quan tam dau tu xay dung

Đến nay, tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã trên 66%; tất cả 86 xã đã có trạm y tế, có đội ngũ y bác sĩ, cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân; 100% xã có bác sỹ; 100% hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế. 100% xã, phường, thị trấn có mạng lưới trường mầm non, phổ thông, trung tâm học tập cộng đồng đủ để đáp ứng nhu cầu học tập và phổ biến kiến thức cho người dân. 86% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; các công trình thủy lợi nhỏ được đầu tư cơ bản đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho diện tích cây trồng hàng năm trên địa bàn. Đường giao thông từ trung tâm xã đến huyện được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt 98%; tỷ lệ km đường thôn xóm được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông – Vận tải đạt 53%. 100% hộ dân thuộc địa bàn huyện nghèo, xã nghèo được tiếp cận, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước kinh nghiệm sản xuất và tình hình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước thông qua các báo chí, các xuất bản phẩm và các sản phẩm truyền thông khác.

Ngọc Chí – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *