(kontumtv.vn) – Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Quân ủy Trung ương do Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Cục trưởng Cục Dân vận (Tổng cục Chính trị QĐNDVN) dẫn đầu đã đến kiểm tra, nắm tình hình kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Sư đoàn 10, Quân đoàn 3.

quan uy trung uong

Sau khi nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra các cơ quan, ban, ngành của đơn vị, gặp gỡ đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ, ý kiến đánh giá, trao đổi của các thành viên trong đoàn kiểm tra, Thiếu tướng Ngô Thanh Hải kết luận, từ năm 2017 đến nay, việc quán triệt, xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở các cơ quan, đơn vị của Sư đoàn 10 nghiêm túc, bám sát nhiệm vụ đơn vị, nhận thức của bộ đội nên ngày càng chuyển biến tốt hơn. Nổi bật là Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống các quy chế, quy định theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của trên; thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy đảng, phát huy tốt trách nhiệm trong quản lý điều hành của người chỉ huy các cấp; đã cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở sát với nhiệm vụ, chức trách cá nhân và đặc điểm tình hình đơn vị; việc vận hành, thực hiện ngày càng nề nếp, cơ bản thông suốt, rõ ràng, minh bạch; dân chủ mở rộng, các mối quan hệ minh bạch, đồng thuận; thực hiện tốt chủ trương “1 tập trung, 3 khâu đột phá, 3 thực chất, 3 mẫu mực, 3 dứt điểm” đạt kết quả tốt, qua đó đã nâng cao nhận thức, hành động của mọi quân nhân về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.  

Thiếu tướng Ngô Thanh Hải yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 10 tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa vào xây dựng quy chế, quy định, kế hoạch ở cấp mình, sát với thực tiễn yêu cầu, nhiệm vụ; tập trung giáo dục nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và mọi cán bộ, nhân viên về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Coi trọng việc hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định phù hợp với tình hình, nhiệm vụ; đẩy mạnh sinh hoạt đối thoại dân chủ, đoàn kết tốt, phát huy đầy đủ quyền dân chủ của bộ đội trên các lĩnh vực, nâng cao chất lượng công tác, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

CTV Duy Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *