(kontumtv.vn) – Quý 1 năm nay, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Kon Tum đã giải ngân hơn 1.300 tỷ đồng. Trong tổng số trên 810 tỷ động giải ngân ở  lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, có 62% được cho vay theo Nghị định 41 của Chính phủ. Kết quả cho vay mới góp phần nâng tổng dư nợ hiện nay tại Chi nhánh lên 4.865 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ quý 1 năm 2013.

du NO

Agribank Kon Tum

Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam, Agribank Kon Tum nghiêm túc  đẩy mạnh cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, cho vay theo Nghị định 41, cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ; quan tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo hướng cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ. Song song với đảm bảo áp dụng quy định trần lãi suất, Chi nhánh đã thu hồi 6 tỷ đồng, phấn đấu giảm nợ xấu từ 84 tỷ đồng hiện nay xuống còn khoảng 60 tỷ đồng vào cuối năm 2014.

                                                                                  Nghĩa Hà –Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *