Niềm vui về nhà mới
Niềm vui về nhà mới

(kontumtv.vn) – Năm 2014, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Kon Tum hỗ trợ xây dựng 73 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi căn trị giá 30 triệu đồng, từ nguồn quỹ vận động trong năm 2013. Trong đó, tập trung hỗ trợ cho 2 xã điểm xây dựng nông thôn mới là xã Đoàn Kết và Ia Chim, giúp cho 2 xã sớm hoàn thành tiêu chí về xóa nhà tạm; hỗ trợ cho 62 hộ thuộc Đề án Xây dựng khu tái định cư, giãn dân các làng đồng bào DTTS nội thành, thành phố Kon Tum.

Đến nay 7 căn nhà Đại đoàn kết đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, số còn lại phấn đấu hoàn thành trong thời gian sớm nhất để giúp cho các hộ có nhà ở ổn định, an tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *