(kontumtv.vn) – Hội LHPN thành phố Kon Tum tổ chức ra mắt điểm Câu lạc bộ “Phụ nữ chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn đảm bảo vệ sinh” tại phường Quyết  Thắng.

hoi lien hiep pn tp

CLB Phụ nữ chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn đảm bảo vệ sinh được Hội LHPN phường Quyết Thắng thành lập với 30 thành viên là cán bộ hội của phường và hội viên phụ nữ trực tiếp tham gia chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Các thành viên CLB đóng vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến những kiến thức, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho gia đình và cộng đồng nâng cao ý thức, trách nhiệm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong đó chú trọng vận động chị em phụ nữ trên địa bàn chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn đảm bảo vệ sinh, nói không với thực phẩm không an toàn.

Phường Quyết Thắng là đơn vị trung tâm của thành phố có nhiều hội viên phụ nữ kinh doanh thực phẩm. Việc ra mắt CLB Phụ nữ chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn đảm bảo vệ sinh giúp chị em nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn, góp phần đảm bảo sức khỏe của gia đình và cộng đồng.

CTV Minh Phượng – Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *