(kontumtv.vn) – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống ngành Kế hoạch và Đầu tư (31/ 12/ 1945- 31/ 12/ 2014) và Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015.

Hội nghị tổng két năm 2014 của Sở KH&ĐT tỉnh Kon Tum
Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Sở KH&ĐT tỉnh Kon Tum

Cán bộ, công chức, người lao động của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ôn lại truyền thống 69 năm hình thành và phát triển của ngành, qua đó động viên mỗi cá nhân đang công tác trong ngành cần phát huy những mặt tích cực đã đạt được, khắc phục các khuyết điểm, hạn chế để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong năm 2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với lãnh đạo tỉnh để xây dựng thực hiện các kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Sở đã thẩm định 177 dự án đầu tư xây dựng công trình, đã phê duyệt 153 dự án với tổng mức đầu tư là 5.960 tỷ đồng, đồng thời phê duyệt 326 gói thầu với tổng giá trị đạt 2.168 tỷ đồng. Ngoài ra, công tác huy động nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển luôn được Sở chú trọng, góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng và đời sống cho nhân dân.

Trong năm 2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tập trung vào việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011- 2015 và đề ra giải pháp chiến lược cho các năm tiếp theo; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng cơ bản, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thu hút đầu tư và giúp doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả trên địa bàn.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *