(kontumtv.vn) – Ngày 4/7, Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Hướng dẫn số 35 của Ban Tổ chức Trung ương “Về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn” trên địa bàn tỉnh. Đại tá Võ Thanh Chín, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì Hội nghị. Lãnh đạo  các huyện ủy, thành ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và  chỉ huy các cơ quan, đơn vị Bộ CHQS tỉnh đã tham dự.  

Hội nghị sơ kết 5 năm
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện hướng dẫn số 35 của Trung ương

Trong 5 năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy các cấp, việc tổ chức và hoạt động của các chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn đã đạt nhiều kết quả. Đến nay toàn tỉnh có 99/102 chi bộ quân sự (riêng 3 xã Ia Dal, Ia Tơi, Ia Dom, huyện Sa Thầy mới thành lập chưa đủ điều kiện thành lập chi bộ quân sự). Thực hiện hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về “Xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn và phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên”, các chi bộ quân sự được xây dựng, củng cố, kiện toàn, từng bước nâng cao vai trò lãnh đạo, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và quân sự địa phương và xây dựng, nâng cao chất lượng lực lượng dân quân cơ động,  dân quân thường trực, đồng thời chỉ đạo Ban CHQS xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. LLDQ được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đánh giá là lực lượng nòng cốt tin cậy, đi đầu trong mọi hoạt động tại cơ sở.

Thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, bảo đảm chỉ tiêu mỗi chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn hàng năm phát triển được từ 1-2 đảng viên, đến năm 2015 đạt 50% chi bộ có cấp ủy; phấn đấu 100% cán bộ trong Ban Chỉ huy có trình độ trung cấp chuyên nghiệp quân sự, trong đó có trên 30% có trình độ cao đẳng, đại học quân sự. Tham mưu làm tốt công tác phát triển đảng trong lực lượng dự bị động viên, hàng năm mỗi xã, phường, thị trấn phát triển 1-2 đảng viên; thực hiện tốt chỉ tiêu “3 trong 1” trong tuyển quân.

                                                                                       CTV Trung Kiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *