(kontumtv.vn) – Vừa qua, Ban Chỉ đạo Đề án giảm nghèo tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, đẩy mạnh công tác giảm nghèo giai đoạn 2012- 2015 và biểu dương hộ thoát nghèo tiêu biểu. Đồng chí Lê Thị Kim Đơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

hngn

Các đại biểu dự Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, đẩy mạnh công tác giảm nghèo.

Trong hai năm 2012 – 2013, thực hiện Đề án giảm nghèo của tỉnh, trên 20 chính sách, dự án ưu đãi cho người nghèo đã được các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng triển khai thực hiện đầy đủ và có kết quả, huy động được nguồn lực tổng hợp để giúp các hộ nghèo vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Toàn tỉnh đã huy động trên 785 tỷ đồng để thực hiện các chương trình giảm nghèo, trong đó đã hỗ trợ được cho hơn 16.700 hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất với số tiền trên 295 tỷ đồng; triển khai 4 dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo tại 4 huyện Đăk Glei, Sa Thầy, Tu Mơ Rông và Kon Plông với 200 hộ nghèo tham gia; thực hiện dạy nghề cho trên 1.600 người; trên 30 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 1.300 hộ nghèo xây dựng nhà ở, gần 15 tỷ đồng hỗ trợ các hộ nghèo phát triển cao su tiểu điền và rất nhiều chương trình dự án khác để đầu tư kết cấu hạ tầng, hỗ trợ về y tế, giáo dục, văn hóa… Qua đó đã góp phần đáng kể trong việc cải thiện đời sống, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn. Hai năm qua tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm 8,71%, đạt 108% so với mục tiêu Nghị quyết đề ra, với 12.674 hộ thoát nghèo, đạt trên 145% so với mục tiêu đề án đề ra. Thu nhập bình quân của hộ nghèo tăng 82.000 đồng/người/tháng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Y Mửi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả được trong thực hiện Đề án nâng cao chất lượng và đẩy mạnh công tác giảm nghèo trong 2 năm qua, nhất là những cố gắng nỗ lực của Ban chỉ đạo: Thời gian vừa qua, các cơ quan, đơn vị đã có sự phối kết hợp triển khai đồng bộ, các cấp chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo và đã đạt được một số kết quả. Tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh, trên 19%, hai huyện nghèo nhất nằm trong Chương trình 30a giảm nghèo cao nhất,  đạt 111/100%. Đó là thành tích, sự cố gắng nỗ lực của Ban chỉ đạo, các thành viên Ban chỉ đạo. Đồng chí cũng nêu ra những mặt còn hạn chế trong hai năm qua và những nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở ban ngành, đoàn thể các cấp cần quyết tâm, nỗ lực hơn nữa để thực hiện đạt mục tiêu mỗi năm giảm từ 4 – 5% số hộ nghèo trong tỉnh để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh đề ra.

Ngoài việc đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo thực hiện Đề án trong hai năm qua, Hội nghị đã tập trung bàn giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới; trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, những mô hình giảm nghèo có hiệu quả để nhân rộng, đồng thời biểu dương khen thưởng 30 hộ gia đình có tinh thần vượt khó, thực hiện giảm nghèo có hiệu quả trong hai năm qua. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Đơn nhấn mạnh 1 số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Trong hai năm còn lại 2014- 2015, để thực hiện có hiệu quả Đề án giảm nghèo, đề nghị cơ quan thường trực là Sở LĐTBXH nghiêm túc tiếp thu tất cả các ý kiến của các đồng chí thành viên, của  đại biểu, tích cực, chủ động tham mưu các giải pháp, các mô hình hiệu quả để triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh, tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo công tác giảm nghèo. Đề nghị UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết trong hai năm còn lại, đặc biệt là năm 2014 – năm  then chốt, bản lề để thực hiện thành công Đề án và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Kim Đơn cũng đề nghị từng thành viên Ban chỉ đạo, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực có nhiều đóng góp hơn nữa trong thực hiện Đề án hai năm tới, nhất là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời mong muốn UBMTTQVN tỉnh, các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội tích cực tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện tốt Đề án nói riêng và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội nói chung, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn.

 

  Quang Mẫn – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *