(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum vừa tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016″ trên khu vực biên giới tỉnh Kon Tum năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Hội nghị sơ kết thwjhc hiện Đề ÁN
Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân biên giới

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của UBND tỉnh, sự vào cuộc của các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và của cấp ủy, chính quyền địa phương các huyện, xã biên giới, Sau một năm triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016” trên khu vực biên giới tỉnh Kon Tum, bước đầu đã đạt được những kết quả thiết thực. Đã thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh, tổ giúp việc cấp xã để triển khai thực hiện Đề án. Công tác bồi dưỡng nguồn nhân lực và bố trí kinh phí, vật chất thực hiện Đề án được quan tâm. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân trên khu vực biên giới được triển khai nghiêm túc, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, như: Tổ chức hội nghị, tập huấn; lồng ghép trong các cuộc họp của cơ quan, đơn vị, nhà trường, chào cờ đầu tuần; phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua cụm loa truyền thanh ở cơ sở, phát hành tờ rơi, tờ gấp, đĩa DVD, xét xử lưu động một số vụ án; thành lập tổ hòa giải, tổ tư vấn pháp luật ở cơ sở… để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân trên khu vực biên giới.

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đề án (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh) đã phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong Ban Chỉ đạo, tích cực, chủ động tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án, đảm bảo đúng tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Hội nghị đã nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm để thực hiện tốt Đề án trong thời gian tới, đó là: Việc triển khai đối với xã chỉ đạo điểm còn ít; một số địa phương chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án; phân khai kinh phí của Ban Chỉ đạo Đề án Bộ Quốc phòng đối với tỉnh còn chậm. Đồng thời nhất trí với dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2015.

                                                       CTV Văn Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *