(kontumtv.vn) – Ngày 23/7, bà Lê Thị Kim Đơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia đã chủ trì cuộc họp sơ kết tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm 2014 và đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 2014. Tham dự  có các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các huyện, thành phố.

Sơ kết
Sơ kết tình hình thực hiện các Chương trình MTQG

Trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện 13 CTMTQG. Trong năm 2014 tổng kinh phí vốn bố trí để thực hiện các CTMTQG gần 400 tỷ đồng, trong đó: Vốn đầu tư phát triển gần 290 tỷ đồng, vốn sự nghiệp có tính chất xây dựng cơ bản hơn 27 tỷ đồng, vốn sự nghiệp hơn 82 tỷ đồng. Tổng giá trị khối lượng hoàn thành tính đến ngày 30/6/2014 hơn 90 tỷ đồng, đạt trên 24% tổng kinh phí đã bố trí. Nhìn chung các CTMTQG triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh đã tác động tích cực đến tình hình kinh tế – xã hội của địa phương, đời sống nhân dân được nâng lên, các tiêu chí về hưởng thụ văn hóa, chăm sóc y tế đều có bước phát triển tốt. Các CTMTQG nói chung và CTMTQG xây dựng nông thôn mới nói riêng đã cải thiện cơ bản đời sống nhân dân, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc…

Kết luận cuộc họp, bà Lê Thị Kim Đơn nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của các CTMTQG và yêu cầu các chủ đầu tư xác định rõ mục tiêu, có trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện chương trình trong những tháng còn lại của năm 2014. Đồng thời đề nghị các huyện, thành phố rà soát lại toàn bộ các xã được triển khai CTMTQG về năng lực thực hiện và có hướng xử lý kịp thời; các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ hơn nữa, giảm thời gian, quy trình phê duyệt thủ tục để các chương trình được triển khai thực hiện đúng tiến độ theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện; nâng cao công tác tuyên truyền để người dân nắm và hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của các CTMTQG. Ngoài ra, các đơn vị tập trung triển khai có hiệu quả CTMTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình MTQG việc làm và dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Phấn đấu hoàn thành tốt và có hiệu quả các CTMTQG đã được giao theo kế hoạch trong năm 2014.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *