(kontumtv.vn) – Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2018.

 SU DOAN 10 HOI NGHI SO KET CONG TAC DANG, CONG TAC CHINH TRI 6 THANG DAU NAM 2018

 

Thực hiện kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị năm 2018, các cấp ủy đảng của Sư đoàn đã chủ động đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt hoạt động, tập trung hướng mạnh vào thực hiện ba khâu đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, xây dựng chính quy; làm tốt công tác giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của quân đội và đơn vị để nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh đó, đơn vị còn làm tốt việc lồng ghép các nội dung, mục tiêu của phong trào thi đua vào huấn luyện, nhất là  quản lý, rèn luyện kỷ luật và xây dựng nếp sống chính quy; tổ chức có hiệu quả các cuộc thi tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua của đơn vị lên một bước mới.  Cán bộ chiến sĩ các đơn vị đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiến hành tốt công tác dân vận, chú trọng các địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương; phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tổ chức chặt chẽ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận. 6 tháng đầu năm 2018, các đơn vị của Sư đoàn 10 đã giúp nhân dân hơn một ngàn ngày công, làm mới và nạo vét 28 km kênh mương thủy lợi; đổ 1,5 km đường bê tông nông thôn; tặng gần 300 xuất quà cho gia đình chính sách,  hộ nghèo trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Duy Hùng   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *