(kontumtv.vn) – Với mục tiêu phấn đấu đưa kinh tế tập thể thoát khỏi những yếu kém và ngày một phát triển, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho xã viên và người lao động, Liên minh HTX tỉnh Kon Tum đã xây dựng chương trình hành động, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, cơ sở, tổ hợp tác, HTX trên địa bàn tiếp tục củng cố, vượt qua khó khăn, nắm bắt những cơ hội để phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể trên địa bàn.

Thanh long ruột đỏ là sản phẩm chủ lực của Hợp tác xã Thần Nông, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum. Trong năm qua, ngoài việc nỗ lực khắc phục những khó khăn về vốn đầu tư, chăm sóc vườn cây, Ban Chủ nhiệm HTX đã có nhiều cố gắng trong việc áp dụng khoa học, kỹ thuật, thực hiện thí điểm việc xử lý cho ra quả trái vụ, thêm vụ để tăng năng suất, nâng cao hiệu quả kinh tế, thu nhập cho xã viên. Tuy năm đầu mới triển khai thí điểm 3 sào, nhưng mô hình xử thanh long cho ra quả trái vụ đã đạt kết quả tốt, mỗi sào cho thêm 1- 2 tấn quả. Ông Phạm Văn Khiêm, Chủ nhiệm HTX Thần nông cho biết: “Cơ bản nhất là khâu chăm sóc vườn cây. Làm sao cho đúng kỹ thuật, đúng chăm bón. Thứ hai nữa là phát triển vườn cây  tốt thì mình cho ra trái vụ mới đảm bảo năng suất. Thứ ba là thời gian cho ra trái vụ, mình áp dụng công nghệ không phải thắp đèn. Mình cho ra cỡ khoảng 65 ngày là thu được 1 lứa. HTX áp dụng công nghệ này trước mắt là có năng suất, thứ hai là có thêm mô hình thí điểm có hiệu quả cao, rất tốt”.

Sản phẩm cà phê của HTX
Sản phẩm cà phê của HTX

Tính đến ngày 30/6/2015, trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 119 tổ hợp tác và 91 HTX. Trong đó có 6 HTX được chuyển đổi thành lập mới theo Luật HTX 2012. Hầu hết các HTX mới thành lập đều tích cực, năng động và có nhiều đổi mới trong công tác quản lý, điều hành, đa dạng trong các hình thức sản xuất, kinh doanh, tạo được nét mới trong hoạt động của HTX. Ngoài việc tạo điều kiện hỗ trợ liên kết, giúp đỡ nhau trong sản xuất, tạo ra những sản phẩm mới cho tỉnh, các HTX, THT đã góp phần giải quyết việc làm, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân. Ông Nguyễn Thái Lợi, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Kon Tum nói: “Từ khi Luật HTX năm 2012 ban hành và đặc biệt từ ngày 1/7/2013 trở lại đây, phải nói rằng kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh, mà nòng cốt là HTX, bước đầu đã có những khởi sắc. Hiện nay, các thành viên của HTX đã gắn bó hơn với HTX so với trước đây, thông qua các hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và HTX tiêu thụ các sản phẩm và dịch vụ cho HTX. Thứ hai là các HTX cũng đang tích cực hơn và gắn bó hơn giữa hoạt động HTX với các hộ kinh tế thành viên, thông qua các hợp đồng đã cung ứng dịch vụ, sản phẩm của HTX cho các thành viên”.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức trong công tác chỉ đạo, phát triển các loại hình kinh tế hợp tác; khả năng của các HTX về vốn, năng lực quản lý, điều hành còn hạn chế; nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể đề ra còn chậm thực hiện, ảnh hưởng lớn đến hoạt động và phát triển của các loại hình kinh tế hợp tác. Chính vì vậy mà hiện nay, số HTX hoạt động có hiệu quả còn thấp. Trong tổng số 91 HTX đăng ký chỉ còn 44 HTX đang hoạt động và chỉ mới có 6 HTX thực hiện chuyển đổi theo Luật HTX. Đặc biệt, hiện nay, nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển HTX vẫn chưa được thực hiện. Nguyễn Tri Sáu, Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp – Sản xuất và Thương mại Sáu Nhung phản ánh: “Cái khó khăn nhất của HTX hiện nay đang gặp phải là nguồn vốn. Nguồn vốn đi vay với lãi suất bình thường theo ngành nghề kinh doanh thì dễ, Ngân hàng nào cũng cho vay được, nhưng ngược lại khó khăn cho HTX là vì bây giờ mình muốn làm sao giảm được lãi suất, có nguồn vốn hỗ trợ, vốn ưu đãi để giảm lãi suất để HTX có thể mua được hết toàn bộ sản phẩm của xã viên. Vì thiếu vốn nên bắt buộc HTX chỉ mua một phần sản phẩm của xã viên. Đây là khó khăn và bất hợp lý nhất của HTX hiện nay”.

Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ngành, các tầng lớp nhân dân về chủ trương phát triển kinh tế tập thể của Đảng; về tình hình triển khai thực hiện các quy định của Luật HTX 2012, hiện nay Liên minh HTX tỉnh đang tích cực tham mưu cho tỉnh và các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi mô hình hoạt động của HTX mới theo Quy định của Luật HTX 2012, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò của kinh tế tập thể trong đời sống xã hội. Ông Nguyễn Thái Lợi cho biết: “Hiện nay tỉnh chuẩn bị có quyết định thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX. Đó là một công cụ để hỗ trợ phát triển cho các HTX, tạo điều kiện để đẩy mạnh, thúc đẩy hoạt động của HTX phát triển hơn. Một cái khởi sắc nữa là sau khi tổ chức tuyên truyền tập huấn Luật HTX năm 2012, nhận thức của cán bộ, nhân dân  bước đầu đã có sự chuyển biến, nhận thức đúng hơn. Đặc biệt là các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương đã có sự quan tâm hơn đối với kinh tế tập thể. Hy vọng, với sự quan tâm này, trong thời gian tới kinh tế tập thể, mà nòng cốt là HTX sẽ có sự khởi sắc và phát triển tốt hơn”.

Tạo điều kiện phát triển kinh tế tập thể là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Hiện nay, ngoài Kết luận số 56 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Luật HTX năm 2012, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 2261, tháng 12/2014 phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015- 2020. Đây là những điều kiện thuận lợi, là cơ hội để các loại hình kinh tế tập thể, mà nòng cốt là HTX tiếp tục phát huy, phát triển trong thời gian tới.

               Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *