(kontumtv.vn) – Ngày 21/8, UBND huyện Sa Thầy (Kon Tum) đã tổ chức tập huấn triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn huyện.

SA THAY TAP HUAN TRIEN KHAI XAY DUNG CO SO DU LIEU QUOC GIA VE DAN CU

Tham gia lớp tập huấn có hơn 200 học viên là cán bộ, công chức tư pháp, lực lượng công an xã, thị trấn, các thôn làng. Tại Hội nghị, các học viên được phổ biến nội dung tổng quan về dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và quán triệt các văn bản triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Chính phủ; công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; phân công nhiệm vụ triển khai xây dựng cơ sở; hướng dẫn và thực hành ghi chép phiếu thu thập thông tin dân cư, các phụ lục, danh mục có liên quan đến công tác quản lý dân cư.

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là chủ trương lớn của Chính phủ nhằm tạo nền tảng cho công tác quản lý hành chính theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Từ đó, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ, giảm thời gian và chi phí giải quyết thủ tục về hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

CTV Trang Nhung – Thanh Huyền

                                                                    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *