(kontumtv.vn) – Năm 2014, trên địa bàn thành phố Kon Tum có  hơn 9.300 người nghèo, gần 1.800 người thuộc đối tượng hộ cận nghèo  và gần 22.000 đồng bào dân tộc thiểu số được cấp thẻ BHYT. Tất cả các địa phương trên địa bàn thành phố Kon Tum đã thực hiện xong việc cấp thẻ BHYT cho người dân trước ngày 15/01/2014.

BHYT

Hơn 33.000 thẻ BHYT đã được cấp cho hộ người nghèo, cận nghèo và ĐBDTTD thành phố Kon Tum

Việc triển khai cấp thẻ BHYT kịp thời đã giúp cho người nghèo, người thuộc hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương không bị gián đoạn khi sử dụng thẻ BHYT  khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, nhất là vào thời điểm chuyển giao năm cũ và năm mới.

                                                                                 Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *