(kontumtv.vn) – Thành phố Kon Tum hiện có 16 thôn thuộc 6 xã, phường khu vực I, khu vực II được thụ hưởng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 135 của Thủ tướng Chính phủ.

 TP. KON TUM DAY NHANH TIEN DO GIAI NGAN NGUON VON CHUONG TRINH 135
 

 Năm 2018, thành phố được phân bổ hơn 3,4 tỷ đồng để thực hiện chương trình. Trong đó, ngân sách Trung ương 2,8 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 560 triệu đồng. Thành phố đã giao cho UBND các xã, phường làm chủ đầu tư tiến hành rà soát, xây dựng, duy tu, bảo dưỡng 27 công trình giao thông, thủy lợi, giáo dục, trong đó có 16 công trình được xây dựng mới; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho nhân dân.

Tuy nhiên, đến nay, tiến độ triển khai chương trình 135 trên địa bàn thành phố còn chậm so với kế hoạch làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn. Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum Huỳnh Tấn Phục yêu cầu các xã, phường đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, phấn đấu hoàn thành giải ngân nguồn vốn này trong tháng 9/2018.

 CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *