(kontumtv.vn) – UBND Tỉnh Kon Tum đã có văn bản gửi Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, giám đốc các sở, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố  yêu cầu thanh tra chuyên đề diện rộng về tăng cường quản lý đầu tư và  xử lý nợ đọng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính  phủ.

Tính đến cuối năm 2013, toàn tỉnh còn hơn 6,3 tỷ đồng vốn tạm ứng  chưa có khối lượng thanh toán thuộc kế hoạch từ năm 2012 trở về trước và hơn 426 tỷ đồng vốn tạm ứng thuộc ngân sách Nhà nước tỉnh chưa được thu hồi. Trong đó, 26% vốn tạm ứng đã quá hạn hoàn ứng.

Cong trinh
Công trình được đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách Nhà nước

Quán triệt chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh giao cho chủ tịch UBND các huyện, thành phố, giám đốc các sở, ngành chỉ đạo cơ quan thanh tra cùng cấp chủ trì phối hợp khảo sát, chọn một số dự án, công trình có nợ đọng nguồn vốn do địa phương, đơn vị làm chủ đầu tư để tiến hành lập kế hoạch thanh tra chuyên đề diện rộng và phê duyệt bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2014 của thanh tra các huyện, thành phố, thanh tra sở, ngành. Sở Tài chính có trách nhiệm rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ. Thanh tra tỉnh hướng dẫn các huyện, thành phố, các sở, ngành tiến hành thanh tra theo đúng quy định, đồng thời kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thanh tra.

                                                                     Nghĩa Hà – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *