(kontumtv.vn) – Thành ủy Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Hội nghị tổng kết công tác Đảng của Thành ủy Kon Tum
Hội nghị tổng kết công tác Đảng của Thành ủy Kon Tum

Năm 2014, Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt hơn 17%, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 5,7%; giữ vững kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, THCS đúng độ tuổi; có gần 28.400 hộ gia đình được công nhân danh hiệu gia đình văn hóa, 130 khu dân cư văn hóa. Các Chương trình Y tế quốc gia, An sinh xã hội được quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân. Công tác xây dựng cơ bản, chỉnh trang đô thị được thực hiện thường xuyên, tạo cho  diện mạo thành phố ngày càng khang trang, hiện đại. Cuối năm 2014, thành phố Kon Tum đã xây dựng xã Đoàn Kết đạt chuẩn 19 tiêu chí nông thôn mới .

Trong công tác xây dựng Đảng, năm 2014, Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đẩy mạnh triển khai sâu rộng chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kết luận Hội nghị TW 8, khóa XI; các chỉ thị, nghị định, thông tư của các cấp, các ngành; Chỉ thị 36 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng các cấp; thông tin thời sự về tình hình Biển Đông…giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Tổ chức 28 lớp bồi dưỡng chính trị, kiến thức quốc phòng an ninh, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên; kết nạp 172 đảng viên mới. Đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động 21 lượt cán bộ, trao huy hiệu Đảng cho hơn 100 lượt đảng viên; thi hành kỷ luật Đảng đối với 9 trừơng hợp. Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum còn tập trung chỉ đạo sâu sát công tác Đại hội Đảng các cấp và Đai hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI đảm bảo đúng quy trình, quy định theo tinh thần Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị. Đến nay, Đảng bộ phường Thống Nhất đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội điểm cấp tỉnh.

                                                                                           CTV Đỗ Yến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *