– Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai chương trình công tác năm 2014

–  Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2014“ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

–  Huyện Tu Mơ Rông sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *