(kontumtv.vn) – Chiều 6/8, Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum đã có buổi làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2015 đến nay. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng chủ trì buổi làm việc. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh A Pớt; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh; các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

THUONG TRUC TINH UY LAM VIEC VOI BAN DAN VAN TINH UY

Từ đầu năm 2015 đến nay, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã có nhiều cố gắng trong công tác tham mưu thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tích cực theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy các vấn đề khó khăn, bức xúc nảy sinh ở cơ sở; chủ động nghiên cứu, tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy ban hành các nghị quyết chuyên đề, các chủ trương lớn của tỉnh để lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận; thẩm định có chất lượng đối với các văn kiện trình đại hội, chương trình công tác hằng năm của UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy liên quan đến công tác dân vận… Đồng thời, thành lập các đoàn của ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy (khóa XV) “về tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới” tại một số cơ quan, đơn vị kết nghĩa xây dựng xã; ký kết Chương trình phối hợp với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về công tác dân vận giai đoạn 2016-2021 và Kế hoạch thực hiện công tác dân vận năm 2018…

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng đã ghi nhận, biểu dương những kết quả Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đạt được từ năm 2015 đến nay. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; bám sát cơ sở, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và phong trào quần chúng, những vẫn đề bức xúc, nảy sinh ở cơ sở để kịp thời báo cáo, tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, giải quyết; nắm tình hình hoạt động và tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hơn nữa chất lượng tuyên truyền, vận động quần chúng. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng và tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, ngành phát động, tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ngọc Chí – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *