Đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn
Đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn

(kontumtv.vn) – Năm 2018, tổng các nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước được Trung ương giao để tỉnh Kon Tum thực hiện gần 2.316 tỉ đồng. Trong đó, kế hoạch năm 2018 trên 2.225 tỉ đồng, kế hoạch năm 2017 kéo dài trên 90 tỉ đồng. Tỉnh đến tháng 7/2018, tổng số vốn đã giải ngân gần  726 tỉ đồng, đạt trên 29% so với kế hoạch địa phương giao.

Bên cạnh nguyên nhân khách quan, tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công trong năm 2018 chậm còn do nguyên nhân chủ quan, đó là một số chủ đầu tư ỷ lại chưa giải ngân hoặc chậm làm thủ tục giải ngân.

Tại phiên họp thường kỳ tháng 7/2018, Thường trực UBND tỉnh Kon Tum khẳng định việc chậm giải ngân vốn đầu tư công sẽ ảnh hưởng lớn đến tiến độ đầu tư, phát triển của tỉnh. Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân để hoàn thành chỉ tiêu đầu tư công trong năm 2018.

Văn Hiển – Công Luận 

                                                                                     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *