(kontumtv.vn) – Ngày 28/11, đoàn công tác Tiểu ban Điều lệ Đảng do Ủy viên Trung Ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung Ương Trần Văn Minh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Kon Tum để tìm hiểu kết quả thi hành Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng khóa XI.

Tiểu ban Điều lệ Đảng làm việc với Tỉnh ủy KOn Tum
Tiểu ban Điều lệ Đảng làm việc với Tỉnh ủy Kon Tum

  Ủy viên Trung Ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Ban và  Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các ban Đảng của Tỉnh ủy Kon Tum đã làm việc với đoàn.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, việc tổ chức triển khai Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng  đã được các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh  thực hiện nghiệm túc, đảm bảo yêu cầu. Đến cuối tháng 9 năm 2014, Đảng bộ tỉnh có hơn 670 tổ chức cơ sở Đảng với hơn  22.400 đảng viên, tăng gần  5.000 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ. Tổ chức Đảng các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng  hoạt động ngày càng đồng bộ, hiệu quả hơn trong hệ thống chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp được tăng cường thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, nhất là thực hiện việc phê và tự phê bình  theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

Tại buổi làm việc,  Bí thư Tỉnh ủy  và lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của tỉnh  đã  có ý kiến kiến nghị, đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và những quy định, hướng dẫn của Trung ương thi hành Điều lệ Đảng.

Thay mặt đoàn công tác Trung ương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương  Trần Văn Minh đánh giá cao kết quả thi hành Điều lệ Đảng của tỉnh Kon Tum, đồng thời  ghi nhận, tiếp thu những nội dung kiến nghị, đề xuất của tỉnh để nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu Ban Bí thư, Bộ Chính trị bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng.

                                                                             Thanh Tùng – Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *